Senior Túra 4 krajín

Pokračujeme v rozvíjaní kontaktov medzi stredoeurópskymi golfovými klubmi.

Pripravili sme už III. ročník Golfového turnaja seniorov štyroch krajín – SENIOR TOUR FOUR COUNTRIES (ST4C TOUR).

V roku 2016 sa uskutoční celkom 8 kvalifikačných turnajov a finálový turnaj na území Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

Zúčastnia sa kluby: Rakúsko – GC Schönfeld Česká republika – GC Kořenec a GC Kaskáda Brno Maďarsko – GC Magyar Golf Club Kisoroszi Slovensko – GC Skalica a GC Welten.

Prihlásiť sa na turnaje bude možné e-mailom na adrese: golf@welten.sk alebo csonga@gcwelten.sk, prípadne osobne na recepcii klubu.

Uzávierka prihlášok na turnaj 5 kalendárnych dní pred dňom konania turnaja. Po tomto termíne bude možné vykonať zmeny len na základe osobného dohovoru s kapitánom senior tímu ( v jeho neprítomnosti poverený člen organizačnej komisie).

Turnajový poplatok – 40 € za hráča zúčastnených klubov a prihlásených na turnaj (Greenfee, štartovné, občerstvenie, obed po hre). V platnosti na všetkých ihriskách zúčastnených tímov.

Poplatok pre hostí v kategórii „open“ je v kompetencii usporiadajúceho klubu.

Platba na všetkých turnajoch len v hotovosti!

Viac informácií o ST4C TU.

Kalendár turnajov nájdete TU.